Aktuell logga STEFAN HERTZ UTBILDNING AB LOGGA.jpg mindre format till facebook

Att handskas med "besvärliga" klasser och grupper
 

Föreläsare: Stefan Hertz

Idag ställs stora krav på dig som pedagog/lärare. Du ska ansvara för ordning i klassrummet och samtidigt lära ut vad läroplan och kursplan föreskriver. Många lärare upplever en osäkerhet kring hur de ska hantera de elever som skapar oordning i klassrummet, men inte är så besvärliga att lärarna kan få regelbunden hjälp, utan i bästa fall några få lektioners uppbackning i klassrummet eller en klapp på axeln i lärarrummet. Föreläsningen ger verktyg att skapa ett positivt gruppklimat även i besvärliga klasser, genom att ge grundläggande kunskaper om hur roller skapas i grupper och grupprocesser samt pedagogiska verktyg som kan få en grupp/klass att dra åt samma håll.

Ur Innehållet: 

Vad som påverkar en grupp under ytan
Lärares, föräldrars och elevers konfliktstilar
Hur roller skapas och fördelas i en grupp
Hur ”jag-identiteten” bildas och hur den kan förstärkas
Med- och motkulturer i skolor och i klasser
Relationskapital – Hur det kan användas i praktiken
Samtalsmodeller. Svåra föräldrasamtal – Hur gör man?
Konflikter – Hur de kan hanteras och användas i det dagliga arbetet
Att bygga en klass från grunden
Att sätta dagordningen
Praktiska, konkreta tips och idéer

 Dokumentation och kartläggningsverktyg ingår i föreläsningskompendiet.

Föreläsningen utgår från PH-modellen, skapad av Hertz och Pereira.

Föreläsningen är 3 h, inklusive en kortare paus. Vid heldag, 6 h. Ett förmiddagspass 3 h, inklusive en kortare paus. Ett eftermiddagspass 3h, inklusive en kortare paus.

Pris: Halvdag, 14.700 kronor, exklusive moms, resa, (eventuell övernattning). Heldag, 23.800 exklusive moms, resa, (eventuell övernattning).

Deltagare: Upp till 100. (Vid fler deltagare justeras priset). Kontakta Stefan Hertz utbildning AB, för pris vid fler än 100 deltagare.

Föreläsare: Stefan Hertz. Stefan utbildade sig till SO-lärare på Lärarhögskolan i Stockholm och arbetar idag som SO-lärare i Södertälje kommun. Han är även utbildad i organisationssociologi, SIQ, i Södertälje kommuns chefstraineeprogram, KOMET och i Olweus-programmet. Stefan är även yrkesutbildad, diplomerad coach. Författare till boken "Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan"

Föreläsningen är konkret, jordnära och innehåller många tankeväckande delar som kan användas på många områden inom både yrkeslivet som lärare och personal i skolan, men även på det privata planet.

För att boka till den enskilda skolan eller få mer information, använd dig gärna av mitt kontaktformulär. Klicka här.