pantone_redmobil

Välkommen in till mitt klassrum - En kreativ, digital arena!


En dator är ett verktyg, inte en pedagogisk metod. Om datorn blir ett pedagogiskt verktyg beror på brukaren. Detta är föreläsningens grundtes, och rakt igenom ställer vi oss frågan: Vad kan vi göra med datorn, som vi inte kan göra annars? Vad kan datorn tillföra vår undervisning, didaktiskt och pedagogiskt?
 
Att vara lärare är, som vi vet, både fantastiskt roligt och otroligt krävande samtidigt. Ingen dag är den andra lik, och vi behöver ständigt jonglera parametrar utifrån vår yrkeskunskap med ändrade förutsättningar i vardagen. En god lärare behöver idag variera analoga och digitala arbetssätt. Välkommen till en fartfylld inspirationsföreläsning som fokuserar på hur du med lätthet kan kombinera digitala arbetssätt med formativa strategier.
 
Vi i lärarkåren är tillsammans en otroligt rik kunskapsbank. Styrkan i det kollegiala lärandet kan inte lyftas nog, men ofta har vi inte tiden att auskultera hos varandra eller utbyta didaktiska tips. Under den här föreläsningen är du som lärare och din vidareutveckling i centrum. Du bjuds härmed in i mitt digitala klassrum. Förhoppningen är att du lämnar  föreläsningen med ett digitalt mindset och massor av idéer och konkreta tips på arbetssätt som du kan använda redan imorgon.  Du tar förstås med dig det du vill ha, och lämnar resten!
 
Begrepp som lyfts i föreläsningen är bland annat: Mindset, vlogg, peercoaching, formativa strategier, exit slips, kollabborativt lärande, kollegialt lärande, synligt lärande, empowerment.

Föreläsningen går att boka till den enskilda skolan.

Pris: Halvdag 15.000 kr ex moms, resa, ev övernattning.
Pris: Heldag 23.800 kr ex moms, resa, ev övernattning

Kontakta Stefan Hertz utbildning. Klicka här...

                     Katja Hvrenmark-Nilsson

Om Katja

Katja Hvenmark-Nilsson är leg. Gymnasielärare, föreläsare och författare. Hon har arbetat som digital inspiratör på Microsofts Education team och är aktuell med boken Välkommen in i mitt klassrum (Studentlitteratur 2016). Hennes fokus är att överbrygga gapet mellan forskningsteori och praktik i skolvardagen.