pantone_redmobil
Ulf Levihn Ulf Levihn

SFI och Svenska för nyanlända:
Kvalitetshöjande metodik Konkret kvalitetsutveckling av verksamheten inom svenska som andraspråk, med hjälp av praktisk metodik för språkutvecklare och undervisande lärare.
 
Kursledaren Ulf Levihn har en gedigen bakgrund som en auktoritet inom språkdidaktik och metodik, inte minst inom Svenska för invandrare, samt inom bl. a. studieförbundens arbete med nyanlända vid asylboenden. Han har följt den senaste tidens satsningar på området, och även den efterföljande debatten om vissa behov av kvalitetshöjande åtgärder i upplägg och innehåll som påvisats.
 
Utifrån detta har han utarbetat ett digert program med syfte att praktiskt vägleda och inspirera de språkpedagoger, som idag har den utmanande uppgiften att både snabbt och effektivt möta en stor och heterogen målgrupps behov av språkkunskaper i svenska.
 
Ur innehållet:
-Metodik för startövningar
-Från ord till samtal
-Motivation. Hur?
-Variation och lust!
-Lärande utifrån närmiljön
-Lärstilar (även i olika kulturer)
-Heterogenitet - en tillgång
-Samtalsmetodik
-Att rätta på rätt sätt
-Kultur och kulturmöten.
-Interkulturell kommunikation
-Samhällsinformation som en del i samtal
-Övningsexempel, tipsstund
 

Kursledare: Ulf Levihn

Ulf Levihn har utbildat sfi-lärare på Örebro universitet och hållit lärarlyftskurser inom sfi, samt uppdragsutbildning för Stockholms sfi-lärare (30hp). Han har dessutom anlitats som kursplanexpert för Skolverket, samt utvecklat en utbildning för ledande av samtalsgrupper, som Nordiska Rådet/Nordplus därefter finansierade i ett projekt för att sprida till övriga Norden. Ulf är även författare till många böcker inom språkdidaktik, som har översatts till en rad språk i Europa, USA och Asien. Han har också stor erfarenhet av bl.a. lärarfortbildning och folkbildning.
 

Pris halvdag: 16.000 ex.moms, resa, ev övernattning