pantone_redmobil

Att undervisa hjärnan - hur gör man?

Med Anna Tebelius Bodin
 
Att ha insikt i hur hjärnan fungerar och vad det betyder för lärandet och undervisningen är någonting som får allt större betydelse, inte minst då dagens undervisning ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den här föreläsningen ger dig förståelse för hur inlärning fungerar. Den tar också upp hur insikterna kan berika din undervisning. Du får en överblick av hur hjärnan arbetar med koncentration, uppmärksamhet, minne och förståelse. Sedan får du tips om vad du konkret kan göra i din undervisning för att höja måluppfyllelsen och öka studiemotivationen.
 
Ur programmet:

Hur hjärnan tar in och bearbetar information 
Myten om ”multitasking” 
Varför en lägre arbetsinsats från läraren innebär ökat lärande 
Varför tester är en väsentlig del av lärandet
Hur Power Point kan användas pedagogiskt 
När elever inte gör sitt bästa 
Hur man får ut mer av tiden
Hur stress påverkar förmågan att tänka 
Vad som driver motivation och hur de översätts till klassrummet

Målgrupp: 

år 4-9 - gymnasiet. 

Kontakta Stefan Hertz utbildning AB om du vill veta mer. Klicka här...
Anna Tebelius Bodin är föreläsare
och författare och utbildad i inlärningspsykologi vid Harvard University. Hon har själv arbetat på grundskolan och gymnasiet och gett över 400 föreläsningar runt om i Sverige och Norden. Anna fokuserar på psykologin bakom inlärning och motivation. Med vetenskaplig grund formar hon konkreta metoder för att stärka undervisningens kvalitet. Anna har skrivit 3 böcker.