pantone_redmobil

Öppna föreläsningar

Den efterlängtade uppföljaren till "Att handskas med "Besvärliga" klasser och grupper"

Framgångsrik undervisning i helklass - Besvärliga klasser 2.0

Föreläsare: Stefan Hertz

VT 2019

12/2 Luleå
14/2 Skellefteå

5/3  Växjö
11/3 Norrköping
26/3 Visby


Fler datum läggs upp kontinuerligt

Läs mer och boka ...
Föreläsningar för lärarstudenter

Stefan Hertz kommer under våren i ett samarbete med Lärarnas Riksförbund, LR, att föreläsa om lärarens ledarskap på lärarutbildningarna på olika orter i landet. Färdiga orter och datum: 

Göteborg    30/1
Uppsala        5/2
Stockholm  14/3Samarbetspartners

Stefan Hertz utbildning samarbetar med olika företag, skolor och organisationer

Läs mer...

Skolutveckling

Skolutveckling är ett centralt ämne i dagens skola. Olika rapporter och undersökningar visar att skolans både inre och yttre arbete behöver förändras och förstärkas. Elever i den svenska grund- och gymnasieskolan uppvisar allt sämre resultat i viktiga delar där många av Sveriges ungdomar tappar konkurrensmöjligheter i framtiden. De som lyckas i skolan har större möjligheter att lyckas i framtiden.

Läs mer...

Boka Stefan Hertz 

Dessa föreläsningar kan bokas till enskilda skolor eller kommunen

Att handskas med "besvärliga" klasser och grupper

Föreläsningen ger dig kraftfulla verktyg för att klara jobbet även i besvärliga klasser och grupper. Du får en tydlig genomgång av orsaker till att negativa mönster kan uppstå i grupper och hur du som ledare i klassrumet kan förändra dem.


Läs mer...
Framgångsrik undervisning i helklass - Besvärliga klasser 2.0

Den efterlängtade uppföljaren till ledarskapsföreläsningen "Att handskas med "Besvärliga" klasser och grupper

Stefan tar i den här föreläsningen ett steg till och beskriver hur man kan skapa framgångsrik undervisning i klassrummet. Hur du utvecklar undervisningen så att fler elever når målen. Under föreläsningen får du tips på modeller till en varierad och strukturerad undervisning som hjälper eleverna att nå målen.


Läs mer...

Konstruktivt ledarskap i klassrummet- Utgå ifrån dina styrkor

En modell för att skapa arbetsro och trygghet i klassrummet genom ett konstruktivt ledarskap.

Du får tydlig genomgång av ledarskapets nycklar och förutsättningar.
Föreläsningen lyfter fram och belyser hur du kan använda dina styrkor som ledare för att lyckas med både individen och med klasserna.


Läs mer...

 

Böcker i förlaget:

Förlaget Stefan Hertz utbildning
har gett ut 3 stycken böcker riktade och skrivna till pedagoger i skolan.


Vänd på tanken - Framgångsrik undervisning i klassrummet

Läs mer...

Författare:
Lotta Karlsson (Fröken Flipp) och Stefan Hertz

Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

Läs mer...


Författare: Karolina Larsson
 

Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan

Författare: Stefan Hertz

Läs mer...

 
Stefan Hertz utbildning AB