pantone_redmobil

Onlineutbildningar på webben

Nyhet: Ledarskapsföreläsningen
"Att handskas med "besvärliga" klasser och grupper" finns nu som digital föreläsning.

Använd koden:YEEMHZXH och få 20% rabatt på föreläsningen. Gäller de 10 första beställarna.
 Koden gäller fram till den 31/12 

Intresserad? Läs mer här...Genomför utbildningar på din dator, läsplatta eller mobil i din egen takt. Själv eller tillsammans med ditt arbetslag. De 25 utbildningarna ges av utbildarna John Steinberg, Stefan Hertz, Ulrika Aspeflo, Christian Lundahl, Hans-Åke Sherp, Anna Tebelius Bodin, Per Målh med fler. Utbildningarna rör allt från ledarskap i klassrummet, undervisningsstrategier, hur hjärnan lär sig, bemötande, hälsa, skolutveckling, med mera. 

Nyhet: Google Classroom för lärare


Läs mer...

Utbildningarna kan köpas till enskilda användare eller till hela arbetslaget. Välj mellan enstaka utbildningar eller årskort och få samtliga utbildningar.

Ur utbildningskatalogen:

Stefan Hertz

- Ledarskap i skolan och i
   klassrummet
- Framgångsrika
   undervisningsstrategier
- Konflikthantering och
   beteendeförändring i klassrummet

Dr. John Steinberg

- Pedagogik - Grundkurs för lärare
- Vad är bra undervisning?
- Kollegialt samarbete och lärande
- Studieteknik - Grundkurs


Ulrika Aspeflo

- Att undervisa elever med NPF

Christian Lundahl

- Bedömning av och för lärande
- Skola på vetenskaplig grund och     
   forskningsbaserat lärande

Anna Tebelius Bodin

- Effektiv inlärning - Hjärnan,
   studieteknik och motivation.
- Undervisning och inlärning utifrån 
   hjärnan


Hans Åke Sherp

- Förändringsprocesser i skolan
- Att skapa en organisationsarena för
   skolutveckling


Per Måhl

- Betygssättning och elevinformation

LIBER

- Kollegialt lärande

- Nyanlända, interkulturalitet och 
   flerspråkighet i klassrummet
- Perspektiv på hälsa


Zier utbildning

- Google Classroom för lärare

Det finns ännu mer utbildningar i utbildningskatatolgen.

Läs mer....Samarbetspartners

Stefan Hertz utbildning samarbetar med olika företag, skolor och organisationer

Läs mer...

Skolutveckling

Skolutveckling är ett centralt ämne i dagens skola. Olika rapporter och undersökningar visar att skolans både inre och yttre arbete behöver förändras och förstärkas. Elever i den svenska grund- och gymnasieskolan uppvisar allt sämre resultat i viktiga delar där många av Sveriges ungdomar tappar konkurrensmöjligheter i framtiden. De som lyckas i skolan har större möjligheter att lyckas i framtiden.

Läs mer...


Skolutvecklingsteamet

Skolutvecklingsteamet är en grupp med professionella som sätts samman efter de behov som finns ute i skolorna. Utifrån uppdrag så sätter Stefan Hertz utbildning ihop ett team som kan arbeta tätt tillsammans med er på skolan för att åstadkomma förändring.

I teamets nätverk finns både rektorer, lärare, skolpsykologer, förändringsledare, organisationssociologer, sociologer, beteendevetare, med mera. Klicka här...

Boka Stefan Hertz 

Dessa föreläsningar kan bokas till enskilda skolor eller kommunen

Att handskas med "besvärliga" klasser och grupper

Föreläsningen ger dig kraftfulla verktyg för att klara jobbet även i besvärliga klasser och grupper. Du får en tydlig genomgång av orsaker till att negativa mönster kan uppstå i grupper och hur du som ledare i klassrumet kan förändra dem.


Läs mer...
Framgångsrik undervisning i helklass - Besvärliga klasser 2.0

Den efterlängtade uppföljaren till ledarskapsföreläsningen "Att handskas med "Besvärliga" klasser och grupper

Stefan tar i den här föreläsningen ett steg till och beskriver hur man kan skapa framgångsrik undervisning i klassrummet. Hur du utvecklar undervisningen så att fler elever når målen. Under föreläsningen får du tips på modeller till en varierad och strukturerad undervisning som hjälper eleverna att nå målen.


Läs mer...

Konstruktivt ledarskap i klassrummet- Utgå ifrån dina styrkor

En modell för att skapa arbetsro och trygghet i klassrummet genom ett konstruktivt ledarskap.

Du får tydlig genomgång av ledarskapets nycklar och förutsättningar.
Föreläsningen lyfter fram och belyser hur du kan använda dina styrkor som ledare för att lyckas med både individen och med klasserna.


Läs mer...

 

Böcker i förlaget:

Förlaget Stefan Hertz utbildning
har gett ut 3 stycken böcker riktade och skrivna till pedagoger i skolan.


Vänd på tanken - Framgångsrik undervisning i klassrummet

Läs mer...

Författare:
Lotta Karlsson (Fröken Flipp) och Stefan Hertz

Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

Läs mer...


Författare: Karolina Larsson
 

Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan

Författare: Stefan Hertz

Läs mer...

 
Stefan Hertz utbildning AB