pantone_redmobil

Lärarnas Riksförbund, LR

I samarbete med Lärarnas Riksförbund så håller Stefan Hertz föreläsningar för LR-medlemmar på orter runt om i Sverige. 

Föreläsningarna är på 1.5 timme och är direkt användbara i undervisningen. Aktuella föreläsningar för LR är:

"Framgångsrik undervisning i helklass" samt "Lärarens verktygslåda."

Stefan Hertz utbildning AB har även ett flertal samarbeten med skolor runt om i landet när det gäller skolutveckling. Kontakta Stefan Hertz utbildning för att höra mer. Klicka här...


 

Diploma utbildning

Stefan Hertz utbildningar om ledarskap och om framgångsrik undervisningsstrategier finns tillgängliga genom ett samarbete med Diploma utbildning. Utbildningarna finns att beställa så att du kan genomföra dem via din dator, platta eller telefon med internetuppkoppling. Kontakta Stefan Hertz utbildning för mer information om hur du beställer. Klicka här...