pantone_redmobil

Skolutveckling

Skolutveckling är ett centralt ämne i dagens skola. Olika rapporter och undersökningar visar att skolans både inre och yttre arbete behöver förändras och förstärkas. Elever i den svenska grund- och gymnasieskolan uppvisar allt sämre resultat i viktiga delar där många av Sveriges ungdomar tappar konkurrensmöjligheter i framtiden. De som lyckas i skolan har större möjligheter att lyckas i framtiden. Det har flera undersökningar visat genom åren.

De som av olika anledningar har det svårare i skolan får även ofta försämrade livschanser länge fram i livet. Därför är det av största vikt att hjälpa dessa barn att nå framgång i skolan. För de barn och ungdomar som inte hänger med i skolarbetet blir skolan ofta en plats för social samvaro i stället för en lärande plats där kunskapen står i centrum. Larmrapporter om en ökad oro i klassrummen och på skolorna har nu publicerats och uppmärksammats. Jag anser att dessa två företeelser hör ihop.

För att höja både resultaten i skolan samt att hjälpa barn som har det svårt i skolan behöver skolan utveckla strategier och utveckla den pedagogiska verksamheten och hjälpa eleverna att hitta ”nycklarna” till förståelse. Det innebär att det inre pedagogiska arbetet i klassrummet behöver utvecklas för att kunna nå fler elever, få fler elever att känna att de lyckas i skolan. Här är positiv förstärkning ett nyckelord, men även en utveckling av de pedagogiska verktygen.

För att komma tillrätta med den sjunkande arbetsron behöver skolan utveckla både lärarnas och personalens ledarkompetens och kunskaper om grupper och hur man leder grupper mot mål. Ett stökigt klassrum där oro och en dålig arbetsmiljö hör ofta ihop med en allmän oordning även i korridorerna. Det innebär att även det yttre arbetet, det som sker utanför klassrummet även det behöver utvecklas. Ledarskapet i skolan behöver arbetas med på flera olika plan samtidigt. Gemensamma strategier och förhållningssätt är här centrala.

Stefan Hertz har samarbeten med skolor runt om i landet och hjälper dem med strategierna för att skapa en skola där lärandet står i centrum. Genom föreläsningar, utbildningar och handledning skapar Stefan och de skolor han samarbetar med en plattform som skolorna kan utgå ifrån. En plattform där ledarskap, pedagogik och skolan som organisation samverkar. Många lärare besöker de föreläsningar som Stefan Hertz har runt om i landet och det blir ett första steg till en skolutveckling på den enskilda skolan.

Lärarnas riksförbund LR, har även de anlitat Stefan Hertz föreläsningar både i hur man skapar en struktur och ett ledarskap men även i hur man bedriver framgångsrik undervisning i helklass. Det har varit föreläsningar som snabbt blivit fullbokade vilket tyder på det stora behov av dessa frågor som finns i skolor runt om i landet.

Kontakta gärna Stefan Hertz via kontaktformuläret om du har frågor kring hur du/ni kan utveckla er verksamhet. Klicka här...

/Stefan Hertz