pantone_redmobil



Konstruktivt ledarskap i klassrummet - Utgå ifrån dina styrkor
 

En modell för att skapa arbetsro och trygghet i klassrummet genom ett konstruktivt ledarskap.

Du får tydlig genomgång av ledarskapets nycklar och förutsättningar. Föreläsningen lyfter fram och belyser hur du kan använda dina styrkor som ledare för att lyckas med både individen och med klasserna. Du får många praktiska råd och tips, samt konkreta exempel genom:

Ledarskapets verktygslåda, som bland annat innefattar:

- Ledarskapets nycklar
- Relationskapital – hur man kan använda det i praktiken
- Proaktivt värderingsstyrt ledarskap
- Kroppsspråkets betydelse, praktiska tips och råd
- Skapa arenor i klassrummet, hur de används och fördelar med arenorna
- Konflikthantering, praktiska råd och tips
- För- och nackdelar med olika ledarstilar – utgå ifrån dina styrkor
- Sätta ramar för lektionen, sätt din dagordning
- Hur man leder grupper mot mål
- Förståelse för gruppers utveckling och hur man kan arbeta med grupper

Ledarskapet i klassrummet ger dig verktyg för förståelse av:

-Dig själv som ledare, hur du kan leda utifrån dina styrkor
-Individen, hur du kan vägleda den enskilde eleven
-Gruppen, hur du kan leda hela gruppen och skapa en gruppkänsla

Om Stefan Hertz

Stefan Hertz är utbildad lärare i SO-ämnena år 4-9 och föreläser för 1000-tals lärare varje år runt om i Sverige kring ledarskap, konflikthantering och hur man kan handskas med besvärliga klasser och grupper. Stefans föreläsningar är både knutna till teori och erfarenheter, konkreta, jordnära och fulla med tips och metoder som du kan använda redan nästa dag.

Föreläsningen passar all skolpersonal, från förskoleklass till gymnasiet. Föreläsningen är 3h inklusive en paus.

Vid heldag, 6 h. Ett förmiddagspass 3 h, inklusive en kortare paus. Ett eftermiddagspass 3h, inklusive en kortare paus.

Pris: Halvdag, 16.000 kronor, exklusive moms, resa, (eventuell övernattning). Heldag, 25.000 exklusive moms, resa, (eventuell övernattning). Går vid heldag att kombinera med t.ex. ”Att handskas med besvärliga klasser och grupper”

Priserna ovan gäller för bokning till den enskilda skolan och upp till 80 personer i personalstyrkan. Om ni är fler kontakta då Stefan Hertz utbildning AB för prisförslag. Använd gärna kontaktformuläret
. Klicka här