pantone_redmobil

Att handskas med "besvärliga" klasser och grupper
 

Föreläsare: Stefan Hertz

Idag ställs stora krav på dig som pedagog/lärare. Du ska ansvara för ordning i klassrummet och samtidigt lära ut vad läroplan och kursplan föreskriver. Många lärare upplever en osäkerhet kring hur de ska hantera de elever som skapar oordning i klassrummet, men inte är så besvärliga att lärarna kan få regelbunden hjälp, utan i bästa fall några få lektioners uppbackning i klassrummet eller en klapp på axeln i lärarrummet. Föreläsningen ger verktyg att skapa ett positivt gruppklimat även i besvärliga klasser, genom att ge grundläggande kunskaper om hur roller skapas i grupper och grupprocesser samt pedagogiska verktyg som kan få en grupp/klass att dra åt samma håll.

Ur Innehållet: 

Vad som påverkar en grupp under ytan
Lärares, föräldrars och elevers konfliktstilar
Hur roller skapas och fördelas i en grupp
Hur ”jag-identiteten” bildas och hur den kan förstärkas
Med- och motkulturer i skolor och i klasser
Relationskapital – Hur det kan användas i praktiken
Samtalsmodeller. Svåra föräldrasamtal – Hur gör man?
Konflikter – Hur de kan hanteras och användas i det dagliga arbetet
Att bygga en klass från grunden
Att sätta dagordningen
Praktiska, konkreta tips och idéer

Dokumentation och kartläggningsverktyg ingår i föreläsningskompendiet.

Föreläsningen är 3 h, inklusive en kortare paus. Vid heldag, 6 h. Ett förmiddagspass 3 h, inklusive en kortare paus. Ett eftermiddagspass 3h, inklusive en kortare paus.

Pris: Halvdag, 16.000 kronor, exklusive moms, resa, (eventuell övernattning). Heldag, 25.000 exklusive moms, resa, (eventuell övernattning).

Priserna ovan gäller för bokning till den enskilda skolan och upp till 80 personer i personalstyrkan. Om ni är fler kontakta då Stefan Hertz utbildning AB för prisförslag.

Föreläsare: Stefan Hertz. Stefan utbildade sig till SO-lärare på Lärarhögskolan i Stockholm och arbetar idag som SO-lärare i Södertälje kommun. Han är även utbildad i organisationssociologi, SIQ, i Södertälje kommuns chefstraineeprogram, KOMET och i Olweus-programmet. Stefan är även yrkesutbildad, diplomerad coach. Författare till boken "Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan"

Föreläsningen är konkret, jordnära och innehåller många tankeväckande delar som kan användas på många områden inom både yrkeslivet som lärare och personal i skolan, men även på det privata planet.

Använd dig gärna av mitt kontaktformulär för att boka eller för att få mer information. Klicka här