pantone_redmobil

Att vara förälder till barn i skolan - utmaningar och möjligheter


Att vara förälder till barn i skolåldern är en härlig men samtidigt utmanande tid. Du får följa med ditt barn genom skolåren och även följa ditt barns lärande. Ditt barn genomgår även under denna tid en utveckling både fysiskt, men även som person. Ditt barn går i skolan tillsammans med andra barn vilket även gör att ditt barn blir en gruppmedlem i en klass. Det innebär även att ditt barn anpassar sig till klassens samlade förväntningar och normsystem. Föreläsningen ger dig en bild av hur vi människor kan fungera i grupp. Den tar upp både positiva sidor av denna grupputveckling, men belyser även hur en grupp kan utveckla ett normsystem som kan skapa mobbning, utanförskap och ett stökigt klassrumsklimat. Eller ett klassrumsklimat och miljö som är tillåtande och växande, där ditt barn tillsammans med de andra bara kan lära sig och utvecklas. Här har vi vuxna kring barnen ett mycket viktigt uppdrag i att hjälpa barnen att skapa en tillåtande, utvecklande och lärande miljö.
Under föreläsningen får du konkreta tips, råd och ideér kring hur du kan stötta ditt barn och tillsammans med skolan ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att skapa en positiv skolgång både som individ och som gruppmedlem. Föreläsningen skapar även en grund för en bra diskussion mellan er föräldrar och skolans personal så att ni pratar utifrån samma förståelsegrund.
 
Föreläsare: Stefan Hertz. Lärare, coach, utbildare, föreläsare, författare och förälder till tre barn.

Föreläsningen går att boka både som en enskild föräldraföreläsning eller i paket med någon av Stefan Hertz föreläsningar för lärare. Kontakta Stefan Hertz för mer information och priser. Klicka här...