pantone_redmobil

Stefan Hertz utbildning förlag

Stefan Hertz utbildning AB förlag ger ut böcker inom ämnen som berör skolan och pedagoger. Böckerna är skrivna av människor som arbetar dagligen inom sina respektive områden och ämnen. Böckerna är handböcker som både är konkreta och direkt användbara i undervisningen eller som underlag för diskussioner både i arbetslaget och på skolan. De är även bra inspirationlitteratur att läsa för dig som utbildar dig till lärare. Böckerna ingår i serien Verktygslåda för pedagoger.
 

Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan

Stefan Hertz bok ”Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan”  som är verktygslåda och handbok för pedagoger, finns nu till försäljning! Boken fördjupar resonemangen från Stefan Hertz föreläsningar. Boken är full av tips och modeller och passar alla som vill utveckla sitt ledarskap och förståelsen för sig själv. De tio kapitlen om ledarskap är konkreta och direkt användbara i undervisningen och på skolan. Men även för dig som vill utveckla dig själv som person och som ledare.
Nytt omslag! 2:a upplagan. 5200 böcker sålda. 15.000 åhörare har lyssnat på Stefan Hertz föreläsningar baserade på boken.

Boken är på 256 sidor. ISBN: 978-91-980475-0-9 Pris 275 kr + frakt.


Skicka ett mail till info@stefanhertz.se om du vill beställa. 

Bloggat om boken: Klicka på den här länken för att läsa blogginlägget...

Att få barnets språk att växa -
Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

Av Karolina Larsson


Föräldrar och pedagoger i förskolan och skolan spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt!

Boken vänder sig till dig som är förälder eller arbetar i förskola, förskoleklass och lågstadiet. Den sammanfattar vad som är viktigt att veta om barns språkutveckling, vad du kan göra för att barnets språk ska utvecklas så långt som möjligt och berättar om hur du gör det - i form av förhållningssätt och smarta strategier för språkutveckling.

Förhållningssätt och strategier är på många sätt överlägsna enskilda metoder eller material. De finns alltid med oss och vi kan använda vardagens alla situationer för språkstimulans och språkträning. 

Boken ger dig strategier och tips som kan användas redan när barnet är nyfött, men också strategier som kan användas och anpassas under flera år - i takt med att språket växer och utvecklas med barnet. Den hjälper dig att förstå din roll som språklig förebild, och ger dig många konkreta strategier för språkutveckling. 

Strategierna passar alla barn - såväl de vars språkutveckling fortlöper utan problem, som de vars språk inte utvecklas som förväntat. De passar både svenskspråkiga barn, och de som har annat modersmål och ska lära sig svenska. De är beprövade och är lätta att använda och anpassa, både enskilt och i en större barngrupp. 

”Vad gör jag om ett barn inte ger ögonkontakt? Hur kan jag stimulera ordförrådet på bästa sätt? Hur stöttar jag ett barn som har svårt att samspela, eller läsa av andra barn i leken? Hur stimulerar jag den grammatiska utvecklingen?” Dessa frågor och många fler får du svar på i boken.


Skicka ett mail till info@stefanhertz.se om du vill beställa.
 

Vänd på tanken - Framgångsrik undervisning i klassrummet

Av Stefan Hertz och Lotta Karlsson (Fröken Flipp)


Vänd på tanken är en bok som är skriven av två utbildade pedagoger, Stefan Hertz och Lotta Karlsson. De har lagt samman sina erfarenheter ger dig mängder med tips på hur du kan utveckla din undervisning. I boken Vänd på tanken... vrider och vänder författarna på olika metoder och modeller och plockar ut pusselbitarna/russinen ur kakan. I boken går de igenom metoder och teorier som Big Five, Flipped Classroom, EPA - metoden, mindsets, basgrupper med mera. Författarna visar på hur du som pedagog kan vrida och vända på metoderna och teorierna och även använda dem på dig själv i din egen praktik. Boken kommer att få dig att tänka till både en och två gånger till varför du gör som du gör i ditt klassrum. Du kommer att få verktyg både kring hur du ska undervisa men även utveckla förmågor och förhållningssätt både hos eleverna och dig själv.

Skicka ett mail till info@stefanhertz.se om du vill beställa.
 


Går du själv i boktankar?

Har du själv en idé som du skulle vilja omvandla till en bok, eller känner du någon som du tycker borde skriva en bok? Kontakta Stefan Hertz utbildning AB för att diskutera din bokidé. Tillsammans kan vi göra ett upplägg kring din idé och se vart den landar. Du får stöd genom hela bokskrivarprocessen. Om vi tillsammans bestämmer oss för att ge ut din bok får du  ett av marknadens absolut bästa erbjudanden.

Kontakta Stefan Hertz utbildning AB
via kontaktformuläret. 
Klicka här...