pantone_redmobil

Framgångsrik undervisning i helklass - Besvärliga klasser 2.0


En föreläsning med Stefan Hertz om undervisningsstrategier samt hur vi lär utifrån hur hjärnan fungerar

I den här föreläsningen bygger Stefan vidare på tankarna från ledarskapsföreläsningen "Att handskas med "besvärliga" klasser och grupper"

Nu tar Stefan ett steg till och beskriver hur man kan skapa framgångsrik undervisning i klassrummet genom att utveckla sin undervisning så att fler elever lyckas i skolan.

Många elever är i behov av stödstrukturer och hjälp av genomtänkta undervisningsstrategier för att lyckas i skolan, andra elever behöver utmanas i sitt lärande för att ta nästa steg.

Här behövs en pedagogisk verktygslåda som bygger på aktuell forskning och kunskaper.

Under föreläsningen får du tips på modeller till en varierad och strukturerad undervisning som hjälper eleverna att nå målen. Metoder och sätt att skapa en inkluderande och lärande miljö i klassrummet. Pedagogiska verktyg du kan lägga till som pusselbitar och byggstenar i din undervisning.

Föreläsningen är liksom Stefans tidigare föreläsningar byggd på teori och samtidigt mycket konkret och ger dig tips och modeller du kan införa redan nästa dag.

Ur programmet:

Hur hjärnan fungerar utifrån den senaste forskningen och vad du behöver tänka på i undervisningssituationen
Vikten av ett positivt arbetsklimat i gruppen
Vikten av ett ledarskap i klassrummet. Praktiska tips för att skapa en lärande arena i klassrummet
Minnet – hur det fungerar och kan tränas
Modeller som pusselbitar
Pusselbitslektioner – en modell
Förmågeträning både hos dig och eleverna
Formativ bedömning - praktiska modeller
Framgångsfaktorer i undervisningen - så ökar du lärandet i klassrummet
Olika sätt att synliggöra lärandet i klassrummet
Elevens lärande i fokus - viktiga saker att tänka på
Pedagogiska verktygslådor
Modeller för lärande - både för eleverna men även för dig
Mindsets och hur du kan förändra dem
Stödstrukturer i undervisningen
Framgångsrik undervisning – faktorer som gör skillnad.
Grupp- och individorienterad undervisning.
Med bilder som stöd – så att alla kan hänga med på genomgången.
Analysmodeller som främjar elevernas lärandeFöreläsningen passar alla lärare, från förskoleklass till gymnasiet.

Deltagarkommentarer:

"Väldigt konkret föreläsning"
"Jag fick väldigt många aha-upplevelser"
"En perfekt fortsättning på Att handskas med besvärliga klasser"
" Otroligt intressant att se hur min undervisning faktiskt kan ändras med små medel"
" Att lägga till i undervisningen i stället för att ta bort- Det ska jag tänka på"
" Jag har fått massor med pusselbitar som jag kommer att använda för att utveckla min undervisning!"
" Mycket bra för alla elever - och framförallt för de som inte brukar lyckas i skolan"
"Tack Stefan för en föreläsning som kommer att utveckla min undervisning väldigt mycket, många tänkvärda pusselbitar"
"Att använda bildstöd i undervisningen för att både förklara begrepp och undervisningens innehåll är verkligen någonting jag kommer att ta med mig!"


Om Stefan Hertz:

Stefan Hertz är utbildad lärare i SO-ämnena för år 4-9 och efterfrågad föreläsare med bland annat de populära och de välbesökta föreläsningarna:

Att handskas med "besvärliga" klasser och grupper

Konstruktivt ledarskap i klassrummet - Utgå ifrån dina styrkor


Stefan har även skrivit två böcker:

Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan samt är medförfattare till boken "Vänd på tanken - Framgångsrik undervisning i klassrummet" som han skrivit tillsammans med Lotta Karlsson (Fröken Flipp)Föreläsningen passar alla lärare, från förskoleklass till gymnasiet.

Pris halvdag: 16.000 ex moms, resa (ev. övernattning) Pris heldag: 25.000 ex moms, resa, (ev.övernattning)

Priserna ovan gäller för bokning till den enskilda skolan och upp till 80 personer i personalstyrkan. Om ni är fler kontakta då Stefan Hertz utbildning AB för prisförslag.

Är du intresserad av denna föreläsning? Kontakta Stefan Hertz utbildning genom kontaktformuläret.
Klicka här...