pantone_redmobil

Föreläsningar

Stefan Hertz utbildning AB:s föreläsningar är baserade på både teori och framförallt praktik. De är mycket konkreta och innehåller mängder med tips och konkreta metoder som du kan införa i ditt klassrum och skola redan nästa dag. Läs mer om föreläsningarna nedan och hitta vilken som intresserar dig mest. Till varje föreläsning får du även ett häfte med dokumentation och föreläsningen i koncentrat. (Det brukar vara mycket uppskattat då man kan koncenterar sig på föreläsningen i stället för att skriva av allt) 
 

Att handskas med "besvärliga" klasser och grupper Läs mer...

Föreläsare: Stefan Hertz

Att vara förälder till barn i skolan - Utmaningar och möjligheter
Läs mer...

Föreläsare: Stefan Hertz

Föreläsningen med Lärarnas Riksförbund, LR som arrangör


Är du medlem i LR så genomför Stefan Hertz föreläsningar runt om i landet i LR:s regi. Föreläsningarna är på 1.5 timme. För att få veta mer om vilka orter som är akuella just nu. Klicka här...

Föreläsare: Stefan Hertz

Konstruktivt ledarskap i klassrummet - utgå ifrån dina styrkor Läs mer...

Föreläsare: Stefan Hertz

Att utveckla undervisningen för elever med NPF (Autism och ADHD) Läs mer...

Föreläsare: Ulrika Aspeflo


SFI och Svenska för nyanlända: Kvalitetshöjande metodik 

Föreläsare/kursledare: Ulf Levihn

Läs mer...

 

Framgångsrik undervisning i helklass - Besvärliga klasser 2.0

Läs mer....


Föreläsare: Stefan Hertz

Välkommen in till mitt klassrum - En kreativ, digital arena!

Föreläsare: Katja Hvrenmark - Nilsson

Läs mer...


Att undervisa hjärnan - Hur gör man?

Föreläsare: Anna Tebelius Bodin
Läs mer...