pantone_redmobil

Analysblad, Kartläggning, Lektionsexempel med mera.

Välkommen till sidan för analysblad med mera.

Klicka här för att  läsa mer om IDI. Det finns även mängder av sidor med IDI på nätet. Använd sökorden: IDI-profil, IDI-test, med mera. Tänk på att IDI-tester är till för vuxna och att de snabbtester som finns endast ger en grov uppskattning av din personlighetstyp. Ett omfattande IDI-test ger en mer djuplodande bild. Tänk på att IDI-tester och andra vetenskapliga personlighetstester endast ger en bild av delar av ditt beteende och innebär ingen fullständig sanning om dig

För analysblad om konfliktzoner, grön, gul och röd samt åtgärdsdokument. Stefan Hertz utbildning AB. Klicka här

För analysblad om härskartekniker. Stefan Hertz utbildning AB. Klicka här

Arbetsblad om ”Vett och etikett” Så gör man! Stefan Hertz utbildning AB. Klicka här


”Så här tycker jag!” Ett övning kring att stå för sina åsikter. Klicka här

För en längre sammanfattning av föreläsningen i punktform. Klicka här